Stenhardt Marin AB - Ger dig bättre upplevelser till sjöss!

Håkan Stenhardt Marin AB startades 1988.
Vår affärsidé är att tillhandahålla maritima kunskaper och upplevelser genom utbildning i navigation, sjömanskap samt båtturer och företagscharter till privatpersoner och företag. En genuin servicekänsla och riklig erfarenhetsbank präglar verksamheten.
Kundens behov är i centrum.

Metoden är att driva Stenhardt Marin som ett välrenommerat och högkvalitativt företag med hundra procent nöjda kunder. Vi utför uppdrag med kunskap, engagemang och förståelse för kundens behov. Projektengagerade medarbetare trivs liksom kunderna i ändamålsenliga fartyg och lokaler. Verksamheten sker med god ekonomi under skratt. Sedan 1988 har vi arrangerat seglingar från att kryssa i Stockholms hamn mellan isflaken en eftermiddag i februari till årslånga turer över oceaner till betydligt varmare latituder. Vi tar oss med glädje an varje sorts resa där gästerna kan ha positiva upplevelser.

Priser, kostnader och kvalitet
Stenhardt Marin AB är inte ett lågprisföretag – även om vi har konkurrenskraftiga priser. Du kan hitta motsvarande kurs billigare, framför allt om du åker en bit utanför Stockholm. Men vad får du? Den första oron handlar om att klara provet och få intyget. Oro är också en kostnad – som förstör upplevelsen. Av mer än 1 500 kursdeltagare sedan 1990 är det tre som inte har klarat alla skrivningar. (Vi berättar gärna om dem på kurserna.) Vid ett tillfälle har vår ”Nöjd kund-garanti” tagits i anspråk. Två unga kursdeltagare blev underkända i första försöket. Vi levererade en heldag stödundervisning, och de klarade sig galant.  
   Du kan hitta en billigare kurs – men du kan inte hitta samma track record någon annanstans. Hos Stenhardt Marin kan du vara trygg i att det går bra. 

För det andra handlar det om bestående kunskaper. Vi arbetar enligt idén att ett svar som en människa har kommit på själv är hon beredd att tro på, och kommer bättre ihåg. Vi ställer väldigt många frågor till gruppen.  

På fint språk heter det problembaserad inlärning, har vi lärt oss efteråt. Det är precis tvärtom mot att sitta stilla och lyssna på när någon pratar och visar bilder. 
   Det leder också till ett aktivt deltagande och ett utrymme för resonemang. Här finns inga ”för dumma frågor”, däremot en prestigelös anda där man gärna visar sin okunskap i syfte att lära sig mer. Att sitta och känna att man inte vill avbryta eller våga ställa en fråga är också en kostnad.
   Hos Stenhardt Marin är alla frågor välkomna. Ju mer du avbryter och ifrågasätter, desto mer lär du dig. Vilket är avsikten.  

För det tredje finns det utrymme för massor med humor. ”Är det egentligen bra med grundkurs i navigation?” ”Nä, det måste vara bättre med en fördjupningskurs!” I en avspänd atmosfär tar du till dig mer.  
   Håkan Stenhardt är utbildad coach och grupprocessledare. Du kan lita på att han och hans medarbetare bidrar till att ta fram det bästa hos dig och gruppen.  

Vanligt i branschen är att annonsera bara kursavgiften. Kostnad för kursmaterial, båtpraktik och förhör tillkommer oväntat.
   Hos Stenhardt Marin får du från början veta alla kostnader.  

Så det du får är godkänt intyg, en rolig och spännande kurs där du själv är aktiv, och kunskaper som sitter kvar, till ett känt pris. Du slipper oro för underkännande, kostnad för att skriva om, känna dig för dum eller ovälkommen att fråga liksom nya kostnader under kursen.  

Det är vad vi menar med kvalitet på utbildningen till ett vettigt pris för alla inblandade.