Kanalintyg
För att få föra din båt på kanalerna på kontinenten behöver du en särskild utbildning. Kanalintyget ger dig den behörigheten. Du lär dig att hitta i regelverket på egen hand. Därefter gör du förhöret med hjälp av kurslitteraturen, så erhåller du Kanalintyget.
Detta är en utbildning fastställd av Nämnden för båtlivsutbildning.

Egen kurstid:
En kväll.
Pris för förhör: 300 kronor.