Fartygsbefälsexamen Klass VIII
Kursen består av fem delmoment:
- Navigation (nästan samma som Kustskepparintyget)
- SRC (tidigare VHF-intyg)
- Radarkunksap (radarintyget duger mer än väl)
- Författningskunskap
- Hjärt/lungräddning och brandövning
Dessutom behöver du ett läkarintyg om syn och hörsel.
 
Uppgradering från Kustskepparintyg till Klass VIII
För dig som har ett Kustskepparintyg yngre än 12 månader har vi en fyradagars uppgraderingskurs. Om du redan har något av nedanstående intyg behöver du inte gå om den delkursen.

För info om kursdatum och delkurspriser, klicka här.

Kurstid hel uppgradering: tre och en halv dag.
Pris inklusive allt kursmaterial, radarpraktik i båt, prov och moms: 7 880 kr
 
Klass VIII hel kurs
Förutom ovanstående kursmoment tillkommer en navigationsdel om fem heldagar.
 
Pris navdel inkl kursmaterial, båtpraktik, prov och moms:                  7 215 kr
Pris för komplett Fartygsbefälsexamen inklusive allt:                        14 995 kr