Manöverintyg för Högfartsbåt
För dig som ska börja köra en båt snabbare än 25 knop, är detta en intressant dag. Vi går igenom båtens reglage, manövermöjligheter och upptäcker att det inte alls båten som sätter gränserna för framfarten. Halva kursen är teoretisk, halva är praktisk övning. För dig som skall börja tävla i Offshoreklasserna med racerbåt är intyget obligatoriskt.
Detta är en utbildning fastställd av Nämnden för båtlivsutbildning.
Innehåll är bland annat: Utläggning, tilläggning och förtöjning, manövrar i låg fart fram- och baklänges, trimning av planingsläge och val av marschfart, omkörning genom svallvågor, giregenskaper och undanmanöver. Efter avklarad kurs kan du självständigt hantera en snabbgående båt under skiftande förhållanden.

Observera att vi är i båten under hela kurstiden. Inget pratande i kurslokal om hur det är där ute, ut och pröva istället!

Kurstid:
Två dagar med kursbåt (4 deltagare).
Pris: 4 600 kr. Intyget ingår.
Med din egen båt 2 950 kr. En dag (2 deltagare).