På gång! -Aktuella arrangemang 2015

Under hösten 2015 genomför vi följande utbildningar:

Anmälningar till alla kurser liksom förfrågningar kan göras till hs@stenhardt.se
respektive 08 321 750 eller 070 810 25 50.

Förarintyg helgkurs tre dagar
Lördag 3, söndag 4 & lördag 10 oktober.
Kursavgift 2 325, studiematerial 570, båtpraktik 495, förhör 450
Pris 3 840 inkl allt.


Kustskepparintyg
Söndag 11, lördag 17 & söndag 18 oktober.
Lördag 6 april, söndag 12 april & söndag 13 april.
Kursavgift 2 525. Tillkommande studiematerial 155, båtpraktik 495, förhör 450. Totalt 3 625.

Uppgradering från färskt Kustskepparintyg till Fartygsbefäl Klass VIII start
24 oktober

SRC (VHF-intyg)                                          Radar                                  
Lö 24 oktober                                               25 oktober

Pris inkl förhör och lärobok                 Pris inkl förhör, bok & praktik    
Pris 1 595  kr                                               Pris 2 890 kr

HLR-kurs och brandövning                       Författningskunskap

Lö 31 oktober (prel)                                   Sö 1 november

Pris 1 400:-                                      Pris inkl förhör och lärobok
                                                       Pris 2 545:-

Bokning av praktikpass
Praktikpassen för dagsljus- och mörkerpraktik pågår för fullt. Boka! Pris 495:-

Manöverintyg för högfartsbåt, två dagar
Manöverintyget ger dig kunskap att manövrera en högfartsbåt både långsamt och snabbt, liksom nödvändiga kringkunskaper om säkerhet, utrustning mm. 12 - 13 september 
Pris 4 800 inkl kursdokumentation och förhör
Med egen båt 2 950 per deltagare, minimum två deltagare.


Självklart är du alltid välkommen att ringa Håkan direkt
för information 0708-10 25 50.

Välkommen!
Håkan

Tillbaka