Seglarintyg 1, 2 och 3
I seglarintyg 1 och 2, som lämpligen genomförs samtidigt, lär du dig grunderna så att du kan segla på egen hand. I seglarintyg 3 tränar vi segling utomskärs och arbetar med segeltrimning och spinnaker. Observera att Steg 1 och 2-kurserna inte arrangeras på Divina Aurora utan på mer vanligt förekommande familjebåtar, eller om du så önskar på din egen båt.

Innehåll är bland annat säkerhets- och ansvarsgenomgång, grundläggande sjötermer samt vad båtdelarna heter, utläggning och tilläggning, sjömansskap, förtöjning och ankring, hissa, ta ner, reva och beslå segel, hur seglen driver båten vid olika vindriktningar, manövrar för segel och motor, grundläggande segeltrimning, väjningsregler.
Detta är en utbildning fastställd av Nämnden för båtlivsutbildning.

Steg 1 och 2 arrangeras på båtar av familjestorlek.
Steg 3 sker på Najad 440 Divina Aurora.

Kurstid:
Fyra eller fem dagar.
Steg 1 resp Steg 2: Pris: Från 4 550 kronor ex matkostnader. Intygen kostar därutöver 250 kr per styck.

För Steg 1 finns inga förkunskapskrav, för Steg 2 krävs Förarintyg och för Steg 3 krävs Kustskepparintyg.