OM OSS

Internationella Båtskolan är en del av Stenhardt Marin AB. Förutom egna arrangemang så levererar vi utbildningar genom bl.a. Bavaria Sverige och Navigationssällskapet.

Det internationella består dels av att vi förutom de flesta av NFB:s kurser (Nämnden för Båtlivsutbildning), också arbetar med kurser  inom Royal Yachting Association, RYA. Yachtmasterutbildningarna är en del av detta. 

Dels kan vi hålla kurser på andra språk än svenska. Kurser på engelska är numera rutin. 

Håkan Stenhardt som ansvarar för verksamheten har ägnat sig åt båtliv i över 40 år

Han har tävlat med racerbåtar i tio år, ansvarat för utbildning i Svenska Racerbåtförbundet i ytterligare 20 år och var medlem av förbundets styrelse. Sedan 1988 har Håkan arbetat med chartersegling samt långsegling och sedan 1990 med nautiska utbildningar. Över tretusenfemhundra kursdeltagare har fått sina Förar-, Kustskeppar-, Utsjöskeppar- samt Manöverintyg för högfartsbåt genom hans försorg.

Håkan är förhörsförättare för Förarintyg, Kustskepparintyg, SRC, Utsjöskepparintyg, Kanalintyg, Radarintyg, och Manöverintyg för högfartsbåt samt Seglarintyg 1, 2 och 3 genom Nämnden för båtlivsutbildning 

KURSLOKAL, Ryssviksvägen 12 Stockholm
KONTAKTA OSS

1 + 3 =