YACHTMASTER

En Yachtmaster ska kunna ta över en båt var som helst och ta den med sin besättning vart som helst. Och vara en “safe skipper”. Utbildningen kan kompletteras så att du också får arbeta yrkesmässigt som skeppare på fartyg med bruttodräktighet upp till 200 och längd 24 meter. Certifikatet utfärdas av Royal Yachting Association (RYA) i Storbritannien. 

Kursupplägg

Repetition Kustskepparintyget och VHF (1 dag) 

Ljus och ljudsignaler, väjningsregler, strömtriangel. Riktat MMSI-anrop. 

Yachtmasterteori (5 dagar)  

– Meteorologi (luftmassor, vind, sikt, moln, Beaufortskalan mm) – Tidvattenströmmar och tidvattenhöjder i primär och sekundärhamnar. – Passageplanning, pilot books och tidal windows. – Mer om utprickning. – Mer om fyrljus. – Elektronisk navigation. – Säkerhet och nöd till sjöss. (Livbåtar, helikopterbärgning, procedurer vid man över bord mm) 

Seglingspraktik i England samt examination (7 dagar) 

– Precision i navigation och manövrerande – Befälsövning. – Förtöjning till brygga, boj i strömmande vatten, – Pilotage dag- och natt, – Bli bekant med båten för YM examen (t.ex. revning, ankarspel), – Bli bekant med examinationsområdet och vädret(?), – Man-över-bord-procedurer.

Deltagarna bokar själva in sig på en skola i England för denna vecka. Näst sista dygnet genomförs examinationen. Vi har förslag på en skola där alla våra deltagare har gått sedan RYA förbjöd examination i Stockholm. 

Observera att självstudier är nödvändiga. I kursavgiften ingår support under självstudierna. 

Varför Yachtmaster

Som privatskeppare med Yachtmaster kan du föra fartyg med vilken flagga som helst överallt i världen. Nästan alla länder godtar Yachtmastern som ”körkort”. En Yachtmaster kompletterad för yrkesmässigt bruk ger behörighet att föra fartyg med bruttodräktighet upp till 200, med tre besättningsmedlemmar och 12 passagerare. Du kan till exempel arbeta – Med leveransseglingar – Som charterskeppare – Som skeppare på privata yachts

Vilka typer av certifikat finns?

Yachtmaster Offshore som ger behörighet att framföra fartyg upp till 150 sjömil från land, och Yachtmaster Ocean, som är en påbyggnad med astronomisk navigation, vart som helst. Bägge certifikaten finns för segelfartyg respektive motorfartyg.

Påbyggnad
För detta behövs en så kallad ”Commercial Endorsement”, som också utfärdas av RYA. För att söka denna ska man ha; – Ett läkarintyg – Gått en STCW Basic Safety-kurs <br/> Vi arrangerar inte Basic Safety men hjälper dig att komma med på en kurs när du önskar. De finns i Stockholm, i Göteborg och i Mariehamn. Utbildningen är fyra-fem dagar och du får praktiskt öva på brandbekämpning, att överge ett fartyg och andra nödsituationer.

Uppgradera

Uppgradera från Yachtmaster Offshore till Yachtmaster Ocean? Du ska ha gjort en oceansegling och använt astronavigering. Anteckningarna från detta diskuterar du med en examinator så att han ser att du kan. Vi har en veckokurs där vi först går igenom teorin och sedan genomför en segling uppgående till minst 600 sjömil. Därefter ordnar vi med en uppgradering.

Kan jag köra yrkesmässigt på Yachtmastern i Sverige?

Sverige godtar inte Yachtmastern för svenska fartyg. Du registrera ditt fartyg i Storbritannien med en Small Commercial Vessel License (SCL). Ditt fartyg behöver uppfylla vissa krav, men det är enklare än för stora fartyg. Med en Yachtmaster Offshore med Commercial Endorsement och denna registrering så har du behörighet att köra kommersiellt i vilket farvatten som helst i hela världen, alltså även i Sverige.

Vi har rutiner för att registrera fartyg i Storbritannien.

Icke kommersiell Yachtmaster

    • Motorbåt
    • Segelbåt
    • 150 NM från hamn*
    • Gäller ej svenskflaggade fartyg

Yachtmaster Offshore med tillägget Commercial Endorsement

    • Bruttodräktighet 200
    • 12 passagerare
    • 3 besättningsmedlemmar
    • 150 NM från hamn
    • Ej svensk flaggade fartyg

Yachtmaster Ocean med tillägget Commercial Endorsement

    • Bruttodräktighet 200
    • 12 passagerare
    • 3 besättningsmedlemmar
    • Obegränsat från hamn
    • Ej svensk flaggade fartyg


Välkommen!

Intresseanmälan

5 + 8 =